top

home EnglishContact Us

Outdoor Board

Home > 설치사례 > 옥외전광판

Event 영상(서울 코엑스)
작성자관리자 아이피119.203.66.21
작성일11-04-10 12:20 조회수9301
파일

[서울 코엑스 Event]

   -.사양   :   160mm / 10mm pixel pitch

   -.Size   :    세로 2,560 / 가로 4,480

   -.영업상담문의  :   042-671-1351  /   010-7249-5321 


다음글  천안 흥타령 Event 영상
이전글  송이축제 Event 영상